Ακολουθώντας τη γραμμή παραγωγής
Στη βιομηχανία τροφίμων

Παρακολουθούμε τα στάδια της βιομηχανικής παραγωγής σε ένα εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων. Μετά από μια σύντομη αφήγηση για το ιστορικό της μαζικής παραγωγής, ο θεατής έρχεται σε επαφή με τα στάδια που ακολουθεί. Απεικονίζονται οι επιμέρους φάσεις της διαδικασίας και ολοκληρωμένη η γραμμή παραγωγής ενός προϊόντος.

ΠΗΓΗ: Εκπαιδευτική Τηλεόραση