Κεραμική - Πηλοπλαστική

Η ταινία μάς γνωρίζει την τέχνη της κεραμικής. Επαγγελματίες, τους οποίους παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους, μας δίνουν πληροφορίες για το επάγγελμά τους.

ΠΗΓΗ: Εκπαιδευτική Τηλεόραση