Πώς διαχωρίζουμε μείγματα;

Σύρετε τα μείγματα που βρίσκονται δεξιά δίπλα στα αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσουμε για να τα διαχωρίσουμε.
Αν αφήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω στα αντικείμενα θα φανούν οι ονομασίες τους.
Μόλις τελειώσετε πατήστε "Έλεγχος".